Grafika

Oferta:

- identyfikacja wizualna (logo, wizytówki, materiały promocyjne itp.)

- plakaty

- materiały reklamowe

- banery reklamowe

- layouty stron internetowych

Proces projektowy:

Naszą pracę projektową opieramy na metodyce User Centered Design i zasadach User Experience. Podejście to zakłada, że w centrum procesu projektowego znajduje się zawsze człowiek i jego potrzeby. Kładzie ono także duży nacisk na funkcjonalność i użyteczność tworzonych projektów. Poniżej możecie zobaczyć przez jakie etapy przechodzi każdy z projektów, które realizujemy.

Odkrywanie

Etap na którym zbieramy informacje na temat projektu, grupy docelowej, potrzeb i wyzwań jakie stoją przed projektem, a także mocnych stron i kluczowych zalet projektu. Zebrane dane poddajemy pogłębionej analizie dzięki której tworzony projekt będzie dopasowany do Waszej działaności i będzie odpowiadał na potrzeby Waszych klientów/użytkowników.

Na tym etapie bardzo ważną rolę odgrywają uzyskane od Was informacje, gdyż to Wasza firma posiada największą wiedzę na temat prowadzonej działaności i grupy docelowej - informacje te będą postawą tworzonego projektu. Dopiero po zebraniu podstawowych informacji jesteśmy w stanie oszacować koszt projektu - duże znaczenie ma ilość i rodzaj materiałów, które muszą zostać wykonane, w tym materiały drukowane.

Definiowanie

Na tym etapie dzięki zebranym danym jesteśmy w stanie zdefiniować najważniejsze cele projektu i problemy jakie będzie on rozwiązywał. 

Rozwijanie

To moment w którym przystępujemy do generowania pomysłów, na tym etpie staramy się stworzyć jak największą ich liczbę. Pozwoli nam to dojść do rozwiązania, które najlepiej będzie spełniać cele projektowe. Następnie systematycznie ograniczamy liczbę pomysłów by wybrać i dopracować najlepszy z nich.

Dostarczenie

Po wybraniu i dopracowaniu najlepszego pomysłu następuje jego prezentacja. W tym momencie możecie zobaczyć jak wyglądać będzie gotowy projekt. Po akceptacji projektu przystępujemy do jego realizacji - w przypadku materiałów drukowanych kontaktujemy się z drukarnią i organizujemy ich dostarczenie.